SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA POLİTİKASI

Uzun vadeli ekonomik performans yaratma çabamız ile misafir ve müşterimizin tercih ve beklentilerine odaklanıp ekonomik sürdürülebilirliğimize katkı sağlıyoruz. Hizmet verdiğimiz tüm bölgelerde yerel ekonominin kalkınması, yerel haklın da bu ekonomik gelişmelerden maksimum fayda sağlaması için gereken özeni göstermekteyiz. Uygulamakta olduğumuz kalite yönetim sistemi kapsamında tüm tedarikçilerimizi büyümeye ve gelişmeye teşvik ediyor, iş birliğinde bulunuyoruz.

Sürdürülebilir tedarik anlayışı doğrultusunda tedarikçilerimizin/çözüm ortaklarımızın;

 • Kalite Güvence Yönetim Sistemleri, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri, uluslararası düzeyde kabul görmüş çevre ve sürdürülebilirlik etiktlerine/sertifikalarına sahip olmasına,
 • Üretim ve tedarikte, çevreye zararlı etkilerinin olmamasına, çevre mevzuatlarına uyuyor olmasına,
 • Kaynakları; doğal yaşama, ekosisteme zarar vermeden, uygun bir şekilde kullanıyor/tüketiyor olmasına, avlanma yasaklarına uyuyor olmasına,
 • Atıklarını en aza indirmek ve doğru yönetmek için çalışıyor olmasına, ürün ambalajlarında daha az ambalajlamaya veya dökme ambalajlama alternatifleri sunuyor olmasına,
 • Çevre dostu, tasarruflu, yöresel, etik değerlere önem veren, geri dönüşebilir veya geri dönüştürülmüş malzeme kullanan, organik, bio, vegan, hayvanlar üzerinde denenmemiş, zararlı kimyasal bileşenler içermeyen vb. alternatifleri sunmalarına,
 • Yerli ve yerel üretim/hizmet sağlayıcısı olmasına,
 • Ülkemizin/bölgemizin mutfağını, geleneklerini, kültürünü yansıtan/tanıtan ürün/hizmet olmasına,

Tedarikçilerimiz ile birlikte verimli satın alma fırsatları yaratmaya çalışır, tedarik süreçlerinden doğan çevre etkilerini azaltmayı hedefleriz.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE POLİTİKASI

Doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak, çevre kirliliğini önlemek ve doğayı korumak, atıklarımızın miktarını korumak, geri dönüşümü sağlamak ve zararsız hale getirmek ana hedeflerimizdir. Çevresel hükümlülüklerimizi yerine getirmek konusunda sürdürülebilir kaynak kullanımı, iklim değişikliğinin azaltılması, biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması konusunda kararlıyız. Bu doğrultuda;

 • Yatırımlarımızı planlarken; binalarımızın ve alt yapı sistemlerimizin; korunan hassas alanlara, tarihi mirasa, doğal ve kültürel çevrenin bütünlüğüne olan risklerini dikkate alıyoruz. Arazi kullanımı, inşaat, bakım onarım işlemleri, tasarım, peyzaj düzenlemesiyle ilgili çalışmalarımızda yerel/bölgeye uygun, sürdürülebilir uygulamalar ve materyaller tercih ediyoruz,
 • Tarihi, arkeolojik, kültürel ve manevi öneme sahip yerel/bölgesel mülklerin, alanların ve geleneklerin korunmasına ve gelişmesine katkı sağlıyoruz.
 • Kültürel mirasımızı korumak, gelecek kuşaklara aktarmak, turizm grubunda ağırladığımız misafirlerimize tanıtımı konusunda sürdürülebilir anlayışı yerel halk ile birlikte ortak çalışmalar ve eğitim süreçleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
 • Sıfır atık bakış açısıyla, atıkları yerinde ayrıştırmaya özen gösteriyoruz,
 • Tüm faaliyetlerimizde enerji verimliliğini en üst düzeyde tutuyoruz,
 • Aldığımız malzemelerde “geri dönüşüm” ve “çevre dostu” etiketi olanları tercih ederek doğayı korumaya katkıda bulunuyoruz. Yeniden kullanım fırsatları yaratmaya çalışıyoruz,
 • Kâğıt, peçete, tuvalet kâğıdı, ambalaj gibi tek kullanımlık malzemeleri olabildiğince az kullanarak doğaya daha az atık bırakmaya özen gösteriyoruz,
 • Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız. Bu hassasiyetimizi tüm paydaşlarımız ile paylaşıyoruz,
 • Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçüyoruz, bu verileri hedefler ile izliyoruz ve performansımızı geliştirmeye çalışıyoruz,
 • Çalışanlarımızı çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlıyoruz.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM POLİTİKASI

MK Group olarak, faaliyet gösterdiğimiz çevrenin, toplulukların ve kültürlerin işimizin başarısı için hayati önem taşıdığının farkındayız. İnsan haklarına saygı duyuyor; dil, din, ırk, cinsiyet vb. her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. Özel korumalı gruplar ve diğer savunmasız gruplara yönelik, ticari, cinsel veya başka herhangi bir istismar veya tacize karşıyız. Aile içi şiddet ve çocuk istismarına karşı alınacak tedbirleri destekliyoruz. Bu doğrultuda;

 • Topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir iş birliği içinde yerine getiriyoruz,
 • Şirketimiz iştiraklerinde çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet ve eşitlik ilkesi (din,dil,ırk,cinsiyet ayırmaksızın) konusunda bilinç ve duyarlılık oluşturmak, buna yönelik şirketimiz bünyesinde eğitim kurumundan destek alarak tüm çalışanlarımıza eğitimlerin verilmesini sağlıyoruz,
 • Binalarımızı ve konseptimizi tasarlarken, özel ihtiyacı olan misafir ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarını düşünüyor, herkes için erişilebilir hizmet anlayışını benimsiyoruz,
 • Yerel/bölgesel kalkınma ve istihdamı destekliyoruz,
 • İstihdam, ilerleme, ödüllendirme sürecinde ayrım yapılmaksızın yönetim pozisyonları dahil olmak üzere performans analizi yaparak tüm çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunuyoruz.